Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

Anima - NVC
Integrativni Centar

Alternativna medicina podrazumeva metode i principe dijagnostike i lečenja kao afirmativne metode za poboljašnje opšteg zdravlja i kvaliteta života. U svom radu koristi znanje kvantne fizike, biofizike, mehanike, elektronike. Pravilnikom Ministarstva Zdravlja Republike Srbije od 2007 god, data je dozvola za rad i korišćenje više od 60 različitih alternativnih tehnika.

Naš pristup pacijentu je holistički, sagledavamo problem u celini, isceljujemo kompletno biće a ne dijagnozu. Klasična medicina udružena sa metodama alternative daje značajno bolje rezultate u tretmanu pacijenata. Tehnike energetskog (rekonektivnog) isceljivanja podrazumevaju postizanje unutrašnjeg uravnotežnja i balansiranja na svim nivoima. Akcenat se najčešće stavlja na emocionalni i podsvesni segmet, gde su najčešći primarni uzroci mnogih problema i bolesti kod ljudi i dece. Ove tehnike se koriste bez obzira na dijagnozu bolesti, radi se o “pametnim frekfencama” koje čine da smo bliži svom optimalnom eneregetskom ramu. Povećavajaću svoj potencijal vremenom se dobija bolji protok energije koji donosi bolje zdravlje i svest u odnosu na sebe i svoje potencijale. Često dolazi do velikih promena i napretka u privatnom životu.

Svest o tome da je covek složeno biće i da je ravnoteža između fizičkog i energetskog segmenta uslov za kompletno zdravlje, sve je prisutnija kod ljudi. Sve je veći broj pacijenata sa depresijom, psihosomatskim bolestima, anxsioznim poremećajima, glavoboljama, nesanicom, koji imaju dobre rezultate nakon rekonektivnih tehnika isceljivanja. Treba naglasiti da je to proces, ali se nakon svakog obavljenog tretmana primeti boljitak, koji uvek deluje stimulativno na kompletni oporavak.

Psihološkia podrška, edukativni rad sa celom porodicom su takođe važan segment u postizanju dobrih rezultata kod bolesti zavisnosti. Veća je sposobnost primanja i davanja ljubavi, popravlja se odnos sa okruženjem, čovek počinje da živi Sada. Odluke se pravilnije donose, nestaju strahovi, nesugurnost i depresija.

 
Zdravlje već odavno nije besplatni poklon prirode, do kompletnog zdravlja se dolazi samo ličnim i tegobnim naporom, u prvom redu naporom duhovnog bića.

EMOCIONALNO ISCELJIVANJE

Najčešći uzroci bolesti na fizičkom nivou uslovljeni su neravnotežom u emocionalnom segmentu. Sva ljudska bića imaju emocije i nemoguće je proći kroz život bez neke vrste emotivne traume. Ona može da potiče od najranijih dana, na rođenju ili odrastanjem u uslovima kada roditelji nisu bili dovoljno zreli i svesni da bi bezuslovno voleli svoju bebu, odrastanjem u okrežunju gde nije bilo dovoljno ljubavi ili je bila uskraćena, situacije u kojima partnerski odnosi imaju brojna nerešena emotivna pitanja. Takođe može da se radi o velikoj traumi kao što su seksualna zlostavljanja ili fizičko nasilje tokom odrastanja.

Isceljivanje emotivne traume zavisi svakako od okolnosti koje su dovele do nje, ali u srži isceljivanja je ljubav i prihvatanja svih aspekata sebe. Ona mesta unutar nas koja se ne osećaju dovoljno voljenim i prihvaćenim u jednom momentu mogu da počnu da se ponašaju drugačije, uvek je to uslovljeno ponašanjem drugih osoba u našem bliskom okruženju.

Emocije treba u potpunosti da se razotkriju, osete i prožive ali istovremeno morate biti odvojeni od njih, da ih posmatrate iz više perspektive. U takvoj situaciji ste potpuno bezbedni, da magnetna privlačnost emotivnog doživljaja ne može da vas povredi. Tako se ponašaju emotivno prosvetljene duše.

Meditacija, odvojenost od emocije i sagledavanja iz šire perspektive jesu načini emocionalnog isceljivanja. Svaka emocija ima svoj duboki razlog ali ako bi se tražio razlog emocije isključivo intelektualnim umom ponekad bi bilo jako teško da se razume ono što je ispod površine ovih emocija.Time line Healing (tehnike isceljivanja vremenskih linija)

To su tehnike kojima se isceljuju negativni emocionalni obrasci kao i karmički uzroci naših problema na fizickom nivou. Ove tehnike se rade u dubokoj meditaciji koje podrazumevaju teta stanje ( nivo teta moždanih talasa), tokom kojih je pacijent budan, saradjuje,razgovara i svestan je svega šta se dešava. Podsecaju na tehnike regresoterapije.

Broj tretmana zavisi od samog klijenta kao i od vrste problema. Promene su odmah vidljive i merljive.

Uspešnost tretmana zavisi isključivo od otvorenosti i istrajnosti samog klijenta kao i od njegove spremnosti da se menja.

Ove tehnike su izuzetno korisne kod isceljivanja strahova, depresije, anksioznosti, bolesti zavisnosti, kod nedostatka samopouzdanja, kod većine psihosomatskih i psihijatriskih bolesti. Takodje daju znacajne rezultate kod isceljivanja degenrativnih bolesti, Multiple skleroze, Demencije, Parkinsonove bolesti. Mnoge maligne bolesti se takodje isceljuju ( one imaju poseban protokol isceljivanja ). U osnovi ovih tehnika je podizanje ukupne energetske vitalnosti tela.

Ovaj vid isceljivanja je jedan od najmoćnijih vidova isceljivanja, trenutno poznatih, jer se radi o povezivanju sa “pametnim energijama”, Višom Inteligencijom Univerzuma, uz pomoć koje se isceljuju svi nivoi našeg bića, emocionalni, eterični, astralni i uzročni segmenti.

Ono što je najvažnije je naša Svest da smo u svakom trenutku izuzetno snažna, kreativna, duhovna bića i da su ključevi rešenja u nama. Treba osvestiti sebe i nivo na kojem je problem.

Kao lekar alopatske medicine sa iskustvom od preko dvadeset godina rada, moram da priznam da sam zadivljena snagom i načinom na koji se promene dešavaju. Spremnost da promenimo sebe je već ozbilajn iskorak na putu razrešavanja svojih unutrašnjih konflikata i dilema, pa samim tim i isceljivanja bolesti na fizičkom na nivou.


Valentina Jakovljevic, lekar, holistički isceliteljPODIZANJE ENERGETSKE VIBRACIJE

Podizanje energetske vibracije našeg tela je holistički proces koji podrazumeva kvantni preskok za šest nižih uravnoteženih segmenta kojeg istovremeno prati razvoj Više svesti. Kako se telo oslobadja energetskih blokada tako se isceljuje na svim nivoima, što istovremeno znači i podizanje vibracije isceljenih nivoa.

Ove promene podrazumevaju širenje Više svesti koja nam donosi moge promene u odnosu na poštovanje našeg života i našeg tela. U tom smislu , dolazi do promena u mnogim navikama vezano za ishranu, alkohol, nikotin, psihoaktivne supsatnce. Saznanje da smo mi kreatori našeg opšteg zdravlja i vitalnosti pa i celog žvota, stvara viši nivo odgovornosti prema sebi.

Na višim energetskim vibracijama vladaju drugi zakoni koje naše telo treba da isprati, ovi procesi su sinhroni i nerazdvojivi.

Na podizanje lične vibracije naseg bića utice boravak u prirodi, sunčana i mirna mesta sa dosta kiseonika, tehnike relaksacije, meditativno disanje, yoga i slične tehnike koje donose uravnotezenje ,promene u nacčnu ishrane, protokoli detoksikacije , tehnike isceljivanja.

Ne postoji jedan šablon koji odgovara svima. Svako mora da osluškuje sebe i svoje potrebe, da je uskladjen sa svojim unutrasnjim intuitivnim bićem, samim tim to je put do Više svesti, i spoznaje naseg sopstva i razloga postojanja u ovom životu.

Zato budite povezani sa sobom sa svojim intutivnim glasom, volite sebe i svoj život, to je način podizanja vibracije na nivou svake ćelije.


Dr Valentina JakovljevićTelefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2902   Danas: 17   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija