Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

Lečenje

 

Osnovni principi lečenja epilepsije
Alternativno lečenje epilepsije
Psihoterapisjki pristup u lečenju epilepsije
Terapija magnetima u lečenju epilepsije

 

Da li epilepsija moze biti izlecena ?

Pod pojmom izlecen smatra se stanje koje je sasvim iscezlo i za koje je malo verovatno da ce se ponovo javiti.Kada se govori o epilepsiji situacija je nesto drugacija.
Za sada ne postoje lekovi koji mogu da “izlece “ epilepsiju. Govori se o dobro regulisanim napadima ili dobro kontrolisanim napadima. Kod vecine osoba epilepsija ulazi u fazu remisije, sto pretstavlja stanje dobre kontrole napada. Za epilepsiju je tesko predvidljivo da li ce se i kada napadi ponoviti.

U proseku 80% osoba sa epilepsijom može da kontroliše svoje napade lekovima, što znači, da spreči napade i da živi normalnim životom. Uspeh zavisi od vrste epilepsije, tačno postavljene dijagnoze, izbora leka, nastalih oštećenja zbog epilepsije i socijalnih problema.
Međutim, kod izvesnog broja osoba, napadi se nastavljaju i pored odgovarajuće sprovedenog lečenja. Ovakve osobe, čije je epileptično žarište u određenoj "regiji" mozga, svoje napade mogu sprečiti hirurškim lečenjem.

Prema svetskim statistikama 40 miliona ljudi na svetu ima epilepsiju ( na Evropu otpada 6 miliona) od koji oko 30 miliona nije lečeno. Neophodne su redovne kontrole uz EEG ispitiavnje kao i poštovanje saveta u smuslu: redovnog ritma spavanja i satnice spavanja, izbegavanje noćnog rada, alkohola, svetlosnih draži i drugih provokativnih faktora.


Svakodnevnim uzimanjem lekova uz redovne lekarske kontrole, mogu se napadi sprečiti. Gde je to moguće, lekari primenjuju samo jedan lek. Iposle prestanka napada, treba nastaviti sa uzimanjem lekova, više godina, ali samo uz savet i kontrolu SVOG lekara koji leči epilepsiju može se početi sa njihovim isključivanjem. Naglo prekidanje uzimanja lekova, može dovesti do težih napada, do serije napada (jedan napad za drugim) ili do epileptičnog statusa (produžen epileptični napad) koji može da ugrozi život obolele osobe. Osim toga, proremećena kontrola napada se veoma teško uspostavlja, uprkos primeni istih lekova koji su doveli do kontrole napada. Mnogi oboleli mogu da kntrolišu svoje napade uz obavezno uzimanje lekova, izbegavajući situacije za koje znaju da dovode do napada, na primer, nedovoljno spavanje, konzumiranje alkohola, duže izlaganje treperavoj svetlosti (kao u disko klubovima), psihička napetost i dr. Važno je da osoba "ovlada"svojom epilepsijom i da nauči da je drži pod kontrolom.

 Telefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2914   Danas: 29   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija