Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

Pseudoepilepsija

 

Psihogeni neepileptični napadi ili pseudoepileptični napadi, ranije su nazivani i histerični napadi ili Brikeov sindrom. Predstavljaju obrasce izmenjenog ponašanja kod osoba koje ne boluju od epilepsije ali nije isključeno da se jave i kod pacijenata sa dugogodišnjom epilepsijom. Postoje tačni dijagnostički kriterijumi koji razlikiju pravi napad od “pseudo napada”.Psihogeni napadi mogu se javiti u svakom životnom dobu. Smatra se da je veća učestalost kod osoba koje su imale traumatično detinjstvo,psihijatriske probleme, učestale stresogene dogadjaje u životu. U odnosu na pol, smatra se da su osobe ženskog pola sklonije pseudo napadima.

Psedo napadi bilo da se javljaju kod osoba sa ili bez epilepsije predstavljaju vid konverzivnog, disocijativnog ponašanja, koje označava povratak na zaboravljene i potisnute sukobe i psihičke sadržaje.Psihički sukob koji osoba ne uspeva da reši.


Konvertuje se u telesni simptom, pa tako telo ili njegov deo predstavlja zamenu za prerušeni nesvesni dogadjaj.Na taj našin se postiže rasterećenje od napetosti i strepnje.


Konverzije se mogu javiti na svim nivoima telenog funkcionisanja, slabosti ekstremiteta,gubitak ravnoteže, smetnje vida, povraćanje, anoreksije,bulimija su najčešći vidovi ovakvog regovanja kod adolescenata ali i odraslih osoba.


U najvećem broju slučajeva konverzivni i disocijativni fenomeni se povlače uz odgovarajuću pomoć psihoterapeuta.

 Telefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2900   Danas: 15   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija