Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

Zloupotreba Psihoaktivnih Supstanci

Klasifikacija Psihoaktivnih supstanci
Zloupotreba Psihoaktivnih supstanci - statistika
Višestruka upotreba droga
Zašto tinejdžeri koriste drogu
  Stavovi adolescenata prema narkomaniji
Znaci prepoznavanja početka konzumiranja droge
Klupske droge
Zdravstveni problemi usled upotrebe droge
Kako prepoznati osobu koja puši marihuanu

Problem bolesti zavisnosti i poremećaja ponašanja uzrokovanih psihoaktivnim supstancama( PAS) u našoj zemlji poslednjih godina dobija razmere epidemije.
Broj novih slučajeva, je na žalost u stalnom porastu a sva istraživanja ukazuju da se
uzrasna granica pomera ka sve mladjem uzrastu, pa se pominje uzrasna dob od 11-godina kada se po prvi put dolazi u kontakt sa psihoaktivnomsupstancom.
Prema istraživanju Ujedinjenih nacija 1990 god, u svetu je oko180 miliona ljudi koristilo drogu, od toga oko 4 miliona dece straosti od 13-15 godina.
Profit od ilegalne prodaje narkotika u svetu je veći od profita svetske naftne industrije, profita automobilske industrije.


Prema proceni UN, Medjunarodni program za kontrolu droga (UNAC), godišnji profit od ilegalne proizvodnje droga je 400 biliona dolara, profit od naftne industrije je 380 biliona dolara, profit od proizvodnje automobila oko 200 biliona dolara.


Od sedamdesetih godina u našoj zemlji stalni je trend rasta zloupotrebe PAS, naročito u poslednji deset godina uz pojavu novih sintetskih i dizajniranih droga.
Nema precizne registracije osoba koje povremeno koriste PAS (vikend-probatori), redovno koriste ili poseduju i prodaju droge.Problem je zastupljen u svim socijlanim kategorijama, korišćenje od strane mladih od 12-26 godina, kao i kombinovana upotreba više PAS (Dimitrijevic 2003, Ramah 2001).


Imajući u vidu kompletnu nesreću koja je zadesila naše životne prostore, dugotrajne sankcije, ekonomska kriza, rat, prisilne migracije, globalno osiromašenje društva, politička previranja, porast kriminala, nedostatak sistema vrednosti, moglo se predvideti da će jedan značajan broj adolescenata tražti za sebe izlaz i naći “supstancu” za strah, nesigurnost, neizvesnost, besmislenost života.


Statistička istraživanja u Srbiji krajem XX veka su pokazali povećanu stopu samoubistava u kategoriji osoba koje su koristile drogu. Istraživanja na Institutu za psihijatriske bolesti „Dr. L. Lazarevic“ pokazuju da je suicid povezan sa dg. depresije, delikvetnog ponašanja, agresivnosti, zloupotreba supstanci kao i potrebom da se pobegne od stvarnosti gde se ne nalazi smisao i perspektiva življenja, zbog čega se umesto zdravijeg načina života bira psihoaktivna supstanca, a što će negde napraviti „generacije bolesnih i za društvo izgubljenih mladih ljudi”.

Prema podacima na osnovu populacionog registra zaključeno je da je krajem 2008. broj registrovanih narkomana u prošloj godini bio u porastu, 772 nova registrovana narkomana, zatražilo je pomoć u nekoj od zdravstvenih ustanova u Beogradu.
Narkomanija je karakteristika mladjeg životnog doba, pre 15 godina prosečna starost registrovanih narkomana u Srbiji bila je oko 33 godina, danas je to oko 26 godina.
Medju prijavljenim-registrovanim narkomanima u 2008. godini u Srbiji, najmladji je imao 15 godina.
Uglavnom su to intravenski narkomani, a zatim onikoji koriste više psihoaktivnih supstanci.Telefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2898   Danas: 13   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija