Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

O Epilepsiji


EPILEPSIJA KROZ ISTORIJU

Shvatanja o epilepsiji menjala su se kroz vekove.
Najraniji zapis u kome se može prepoznati epilepsija je Hamurabijev zakon iz 2080 gpd p.n.e.
Stari Grci su epilepsiju nazivali ‘’ sveta bolest’’ , a Hipokrat je prvi veliki lekar koji je 400 god.p.n.e. dao opis ove bolesti i shvatio da je to problem u funkcionisanju mozga.

Grci su takodje znali da je epilepsija ‘’grč celog tela sa poremećajem mnogih funkcija’’.Pravili su razliku izmedju prodroma,aure i znali su da bolest može biti nasledna.

Rimska medicina se uglavnom bazirala na Grčkoj, Galen poznati lekar iz tog perioda, ostavio je mnoga pisana dokumenta. Razlikovao je ‘’velike napede’’, ‘’žarisnu epilepsiju’’, takodje je opisivio i početak napada iz drugih organa, najpre iz želuca koji su delovali preko mozga.

U Evropi je 1815.god otvorena prva specijalna bolnica za osobe sa epilepsijom, da bi u toku 19.veka mnoge zemlje zapadne Evrope shvatile neophodnost ovakvih institucija i krenule sa osnivanjem istih. Sintetički fenobarbiton je napravljen 1912. god kao prvi ozbiljniji lek u terapiji ove bolesti, to mesto je i zadržao u narednih dvanaest godina. Za mnoge poznate ličnosti kroz istoriju zna se da su imale epilepsiju: Buda, Sokrat, Julije Cezar, Aleksandar Veliki, Napoleon, Apostol Pavle, Vinset van Gog.

Dostojevski je na više mesta u mnogim svojim delima, kroz likove glavnih junaka opisivao svoju bolest. To su detaljni opisi njegovih različitih napada, kao generalizovanih sa gubitkom svesti, kompleksnih parcijalnih, psihomotorni automatizmi. To su odlični klinički opisi temporalne epilepsije od koje je on počeo da boluje kao dečak sa sedam godina.

 

Definicija epilepsije
Tipovi epilepsije
Uzroci epilepsije
Dijagnoza epilepsije
Šta može pogoršati epilepsiju
Šta uraditi kada dođe do napada

 

Provokacija epileptičnih napada

Epilepsija i ciklus spavanja - budno stanje
Katamenijalna epilepsija
Fotosenzitivna epilepsija
Hot-Water epilepsija (HWE)
''Startl'' epliepsije
Postraumatska epilepsija
Nasleđivanje epilepsija


Telefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2914   Danas: 29   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija