Anima Integrativni Centar Beograd

Cenatar koji spaja klasičnu i holističku medicinu


 

 

АNIМА - INTEGRATIVNI CENTAR ZA KVANTNU ANALIZU, POBOLJŠANJE ZDRAVLJA I TRETMANE

 

Šta je kvantna medicina?

Kvantna medicina je savremena grana medicine koja se temelji na postulatima kvantne fizike, elektronike i biomedicine.

 

Kvantna medicina bazira se na saznanju da sve sto postoji je talasne prirode.


Svaka ćelija u našem organizmu, organ, tkivo i ceo sistem je zapravo energetske prirode. Naše telo emituje elektromagnetne talase koji su definisani frekfencom, talasnom dužinom, amplitudom. Na osnovu ovih parametara procenjujemo stanje naših organa, sistema i celog organizma.

U slučaju hroničnih bolesti, energija organa je izmenjena, što sistem detktuje kao talase izmenjenih parametara (kroz odgovarajuće frekfentne opsege može se proceniti stanje oštećenog organa).

U situacijama kada se promene manje, bez kliničkih simptoma, (klijent obično kaže da se dobro oseća i da nema tegoba) to još uvek nije bolest i daje nam mogućnost PREVENTIVNOG deistva.

Šta sve možemo da pregledamo metodom KM ?
- kardiovaskularni sistem
- respiratorni sistem
- gastrointestinalni sistem
- endokrini,
- mozak i autoimuni sistem
- genito - urinarni sistem
- koštano zglobni sistem
- procena rizika od infarkta, moždanog udara, maligniteta, autoimunskih bolesti


Kvantna dijagnostika i lečenje je naučno dokazana metoda nastala u Nemačkoj, Ukrajni i Rusiji sedamdesetih godina prošlog veka. Kvantna dijagnostika, Biorezonantno skeniranje (BRT), podrazumeva skeniranje organa i njihovih preseka, detekciju mikroorganizama, virusa i bakterija, detektuje alergene, radioaktivno zračenje, koje sistem pretvara u skorove, i grupiše ih u dozvoljene i one koji ukazuju na problem. Detekcija poremećaja pre kliničkog ispoljavanja bolesti daje nam mogućnost da preduzmemo preventivne korake i eliminišemo faktore opterećanja koji mogu dovesti do bolesti.

Biorezonatno skeniranje (dijagnostika), daje nam mogućnost potpunog sagledavanja uzročno - posledičnih odnosa i vodi nas do primarnog uzroka problema.

 


Kako nastaju bolesti ?

Početak svake bolesti se najpre pokazuje u poremećenoj frekfenci elektromagnetnog polja datog organa ili sistema. Poremećaj na nivou energoinformacionog zapisa ako duže traje, produbljuje se i napada organ na fizičkom nivou. Tada se javljaju kliničke tegobe na nivou organa, poremećaj na biohemiskom i fziološkom funkcionisanju. Tada se obično pacijenti javljau lekaru.Dijagnostičko polje Biorezonantnog skenera

- otkrivanje organa čiji je rad poremećen
- opterećenje organizma (geopatogeno zračenje, radioaktivno, elektromagnetno, parazitno, virusno, gljivično opterećenje)
- detekcija malignih i benignih promena
- određivanje bioloških indeksa iscrpljenosti endokrinog i imunog sistema

 

 

Biorezonantna terapija BRT

Pravilnim izborom odgovarajućih frekfencija, od strane samog sistema, mogu se otkloniti dijagnostikovani poremećaji uz pomoć BRT, pojačavanjem sopstvenih očuvanih frekfencija ili primenom spoljašnjih frekfencija koje pokreću samoisceljenje unutar organizma.

Analizi i tretmanu se može podvrgnuti svako bez obzira na godine, pol i vrstu tegoba. Apsolutno je bezbolna, bez štetnog zračenja i može se ponavljati.

   

   

 

BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA (BRT)

Biorezonanzno skeniranje je jedan od metoda Kvantne medicine, koji spada u grupu dijagnostičkih i terapiskih programa.

Ovaj program koristi elektromagnatne talase (EM) male snage, frekfentnog opsega od 10 Hz do 500kHz, ovde su bitne i druge karakteristike talasa (amplituda, frekfencija, faza). Deluje na nivou ćelije, organa, sistema, celog organizma.

Terapija se sprovodi na dva načina. Prvi način je upotreba korigovanih, prethodno dijagnostikovanih talasa, koji se „vraćaju“ telu i podsećaju ga na njegov zdrav frekfentni opseg, i pomažu mu da se oporavi.

Druga mogućnost je korišćenje EM talasa, čije su frekfence memorisane u samom aparatu, takazovana egzogena biorezonatna terapija. Na ovaj način postiže se desenzibilizacija organizma od toksina, virusa, bakterija, odstranjivanje teških metala. Sistem takođe daje mogućnost, pravilno određenih organskih preparata i suplementa koji odgovaraju za detoksikaciju, jačanje organizma, eleminaciju parazita i mikrogranizama.

 

KVANTNA TERAPIJA

Kvantna terapija predstavlja potpuno prirodan način isceljivanja oštećenog organa ili sistema. To je način gde se uz pomoć energetskog (EM) impulsa ćelija "podseti" koja je njena optimalna, vitalna frekfenca rada, savikim tretmanom ovaj prag sećanja se povećava i rad ćelija i organa se postepeno oporavlja i vraća u normalu. To je način lečenja koji zahteva vreme i ponavljanje, koji nema neželjenog deistva, i nakon svakog tretmana se oseti efekat.

Kvantna terapija prepoznaje "slabo mesto" koje treba popraviti i radi na frekventnom opsegu zdrave ćelije. Nije uslovljena medicinskim dijagnozama, što joj daje posebnu prednost.

Kvantnu dijagnostiku i tretmane obavlja licencirani lekar

Zakažite vaš pregled
Anima - Integrativni centar

063 84 40 352

   

 

 

TESLINA SIGMA

Sigma 1000 i 2000 je Teslin elektromagnetni rezonator koji radi na bazi jednopolnog magneta. Služi za regulisanje prirodnog napona na ćelijama (-72mV), to je napon koji označava vitalnost i snagu ćelije. Rad na tom naponu znači da su naše ćelije i organi vitalni .Ovaj napon je sklon padu kod učestalog stresa, hroničnih bolesti, intoksikacija i označava da naše ćelije i organi rade pod naponom, da nisu u svojoj fiziološkoj ravnoteži.

Imajući u vidu način delovanja , indikacije za njeno korišćenje su brojne.
Pre svega tenzione glavobolje, migrena,hronični zglobni reumatizam, stimulacija cirkulacije, bolovi u lumbalnoj, cervikalnoj kičmi, kolenim i skočnim zglobovima, problem sa dispepsijpom, usporeno varenje, odlična je za povećanje nivoa eneregije...

Zakažite vaš tretman
Anima-Integrativni centar

063 84 40 352

 

 

 

TERAPEUTSKI GENERATOR FREKFENCIJA - TGF

Terapeutski generator frekfencija (TGF) je uređaj za tretiranje organizma specifičnim frekfencijima u cilju kvalitetnog lečenja mnogih bolesti. Baza podataka i frekfencije koje koristi ovaj sistem bazira se na Teslinim otkrićima (skalarni talasi ili takozvani nehercijanski talasi).

Novija istraživanja fokusiraju se na takozvane CeFams signale, signali koji direktno informišu telo i vode ga do isceljivanja i regeneracije na svim nivoima.

Primenom terapije sa TGF mogu se očekivati sledeća poboljšanja:

1. Uništavanje parazita, gljivica, virusa i bakterija
2. Pobljšava se celularni imunitet, potencijal i deoba T-limfocita
3. Pojačavanje elektromagnetnog potencijala ćelija
4. Ubrzavanje kompletne regeneracije tkiva i ćelija
5. Najnovija istraživanja su donela frekfence za regeneraciju nervnih ćelija

Kontraindikacije za primenu ovih terapija su: osobe koje imaju ugrađen baj pas i trudnice.
Terapije su bezbollne, neinvazivne, ponavljaju se u ciklusima. Moguća je kombinacija nekoliko frekfencija u toku jednog tretmana što daje izuzetne rezultate i ubrzava oporavak.

Zakažite vaš tretman
Anima-Integrativni centar

063 84 40 352

 

 

BIO LASER


Bio laser je aparat koji koristi lasersko nejonizujuće svetlo, male snage, za tretman krvnih sudova, krvi i kvalitet elemenata krvi.

Lasersko svetlo se emituje putem intranazalne sonde unutar nosne šupljine (mesto gde su krvni kapilari najdostupniji) i predstavlja neinvazivnu metodu za uvođenje terapijske svetlosne energije u naš organizam, kroz krv.

Ovaj oblik nejonizujućeg zračenja na biološkim sistemima ima brojne korisne učinke: popravlja kognitivne performanse, borba protiv slobodnih radikala,borba protiv demencije, popravlja fleksibilnost eritrocita, popravlja se vaskularni endotel, biofotoni apsorbovani od strane kiseonika popravljaju mikrocirkulaciju kao i kiseonično zasuićenje , popravljaju se reološke karakteristike krvi. Intranazalna laserska terapija popravlja viskozitet krvi, lipidni status, tako da je tretman povezan sa popravljanjem kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti. Laserski tretman utiče na antiinfalmatorno deistvo koje poravlja imunološku aktivnost krvi.

Brojne naučne studije ukazuju da se smanjenjem viskoziteta krvi i loše reologije krvi kao i smanjenje agregacije eritrocita utiče na smanjenje riziko faktora od srčanog udara i ishemiskih bolesti srca.

Pojačani kiseonični kapacitet krv, stvara sredinu za slabije preživljavanje tumorskih ćelija (koje rastu u kiseloj i anaerobnoj sredini).

Zakažite vaš tretman
Anima-Integrativni centar

063 84 40 352

 

KVANTNA TERPIJA I ŠTITASTA ŽLEZDA

Štitasta žlezda je organ smešten u prednjem delu vrata ( nivo grlene čakre) i odgovorna je za lučenje hormona tiroksina. Ovaj hormon se stvara iz joda koga unosimo putem hrane.Ovaj hormon utiče na metaboličke procese, regulaciju temperature, rad srca, za psihofizički rast kod mladih.
Sprega Hipotalamus-Hipofiza (TSH) -Štitasta žlezda je osnovni mehanizam za pravilan rad i lučenje hormona tiroksina.

U slučajevima intenzivnog i produženog stresa, dolazi do blokade i zatvaranja grudne (srčane čakre) koja negativnom povratnom spregom utiče na sistem Hipotalamus-Hipofiza što dovodi do funkconalnog ispada na nivou štitaste žlezde.
Zato su Emocije , naročito negativne, povezane i deluju blokirajuće na rad štitaste žlezde.

Srčani centar ( srčana čakra) i njegova pozitivna emocionalna energija su izuzetno važni za fiziologiju žene. Žena preko ovog centra razvija bolju kontrolu nad svojom seksualnom energijom, biološkim ritmovima-menstralni ciklus, ostvaruje bolju emotivnu stabilnost.. Zato se ovaj centar u istočnjačkoj medicini inaziva i Centar besmrtnosti za žene.

Posebni protokoli u okviru Kvantne Terapije stimulišu ovu spregu Hipotalamus-Hipoifiza - Štitasta žlezda i mogu da povrate bolju povezanost i funkcionalnu spremnost žlezde. Protokoli imaju tri faze, sa kraćim pauzama i na holistički način regenerišu štitastu žlezdu !

Nadam se da će Vam ovaj tekst pomoći kako da bolje razumete kako funkcioniše Vaše Emocionalno biće i naravno kako da pomognete i iscelite sebe.

Zakažite vaše tretmane
Anima - Integrativni centar
063 84 40 352

 

KONCEPT BOLESTI I UNUTRAŠNJIH PROGRAMA

Koncept bolesti predstavlja koncept naših unutrašnjih programa.

Sve promene koje se dešavaju na našem telesnom su refleksija našeg unutrašnjeg procesuiranja. Većinu podsvesnih programa naslađejumo po prodičnoj liniji našim rođenjem. Jedan deo ovih programa kreiramo sami do 6 godine, jedan deo pripada karmičkom nasleđu, program koji pripadaju našim prethodnim životima I program na nivou naše duše koju preuzimamo rođenjem.

Podsvesni unutrašnji zapisi nose osnovni nacrt naše kreacije, našeličnosti, nose informaciju kako će izgledati naš život, kako funkcionišemo, šta volimo, šta ne volimo, kako će mo izgledati, naše vrline, mane, kako ćemo se odnositi prema drugima, ovi programi nose faktore uspeha, odnosno neuspeha, kreiraju susrete kroz sinhronicitete.

Zapravo bolesti su nam date , nastaju kao rezultat naše unutrašnje kreacije, unutrašnjeg konflikta I dugotrajnih emocionalnih blokada. Zahvaljujući njima možemo da osvestimo dublje segmente koji nisu u harmoniji I koji traže rad na našem unutrašnjem biću.

Mi smo duboko svi povezani u kvantnom polju i polje nas prepoznaje pomoću misli I osećanja koje emitujemo. Naše misli su energija, električni impulse koje naš mozak emituje I koji mogu da se registruju uz pomoć EEG ( neurofiziološka tehnika za snimanje mozga). Opseg ovih talasa ide od delta do gama talasa koji označavaju stanje naše svesti i to: Delta talasi su talasi spavanja, teta talsi se formiraju tokom sna, predstavljaju stanje otvorenog podsvesnog uma,stanje koje je najbolje za promenu unutrašnjih programa, alfa stanje, označava talase tokom meditacije kao I stanje smirenosti. Naše misli šalju električne signale u polje a naša osećanja na magnetni način privlače dešavanja u naš život. Zajedno to kako mislimo I kako se osećamo, proizvodi jedno opšte stanje našeg postojanja, koje stvara elektro magnetni potpis u polju.

Zbog toga, osnovno pitanje za nas trebalo bi da bude, šta je to što odašiljamo u polje svakog dana.

Naše stare navike, naše misli, programi, osećanja, odražavaju isto stanje postojanja koje kreira iste načine ponašanja I istu realnost! U takvom polju ne dolazi do nikakvih promena.

Dakle, ako želimo da promenimo neki aspect svoje realnosti, mi moramo da mislimo drugačije, da osećamo drugačijei da se ponašamo dugačije, drugačije da reagijemo na iskustva. Zapravo mi moramo da postanemo nekodrugi. Da kreiramo novo stanje uma sa novim mislima I emocijama. Ovo je program dr Džon Dispenze, koji navodi da se iz starog okvira ne može kreirati ništa novo.

Gledano iz kvantne perspektive mi kreiramo novo stanje postojanja kao posmatrači na takav način stvaramo nov elektromagnetni zapis u polju. To je ključni process koji dovodi do željene promene.

Kada postoji usklađenost, odnosno koherentnost , između onoga ko smo I onoga što emitujemo u polje, elektromagnetni potencijali polja donose nove ishode I nove mogućnosti za nas, po tipu rezonance. Ono što mislimo, osećamo I što govorimo to I jesmo . To je viši univerzalni zakon.

Što znači da sve dok ostajemo ista osoba sa istim elektromagnetnim potpisom u polju mi nemožemo da očekujemo promenu, iskorak, novi rezultat.

Znači, da bi smo promenili svoj život, da bi smo prevazišli blokade, bolesti, potrebno je da promenimo svoju energiju, načinimo suštinsku promenu u svom umu I emocijama. Takva promena podrazumeva koherentnost.

Kvantno kreiranje funkcioniše samo kada su naše misli I osećanja usklađena.

Kada imamo jasnu nameru, jasno fokusirane misli u vezi sasvojim ciljem, koje prati inaša jaka emocija (da osećamo da je naš cilj već ostvaren), mi šaljemo snažan elektromagnetni potpis, koji nas vuče u kvantnom polju ka potencijalnoj realnosti koja je u potunosti usklađena sa onim što želimo.

Za većinu ljudi ovo nije ni malo lako, zato što mi uvek imamo potrebu da kontrolišemo buduće ishode.

Ono što je važno... Prepustite se, verujtei ne razmišljajtekako !!

Ovaj model kvantnog kreiranja podrazumeva I iskrenu I duboku zahvalnost I osećaj uzvišene emocije povezane sa željenim događajem, pre nego što se isti I desio. Na taj način šaljemo signal polju da se to nešto već dogodilo.

Ovo je način koji nam otvara mogućnost unutrašnjeg isceljenja, prevladavanje unutrašnjih konflikta koji su rezultirali bolestima. Neuronauka je pokazala da mi možemo da promenimo svoj mozak , a time I naše ponašanje, stavove, uverenja.

Možemo da učinimo da naše misli budu toliko realne, da se mozak zbog toga menja I izgleda kao da se događaj desio u fizičkoj realnosti. Naše misli postaju naša realnost. Ovo je vrsta unutrašnjeg procesuiranja, koje omogućava da mozak stvori nove neuronske mreže a da pri tom ne mora da doživi istinski događaj.

Sve promene počinju razmišljanjem čime se stvaraju nove neuronske mreže koje odražavaju naše nove misli. Novija naučna istraživanja pokazuju da mnogi aspekti mozga I nervnog sistema mogu da se menjaju I regenerišu, strukturno I funkcionalno, u odraslom dobu, kroz učenje , pamćenje I ponavljanje.

Stvaranje novog programa, znači da preuzimamo svesnu kontrolu nad postojećim podsvesnim programom, da želimo da objedinimo nameru uma sa reakcijom tela. To praktično znači: promena načina razmišljanja, koje proizvodi novo osećanje I na kraju memorisanje osećanja u podsvesne programe čime ulazimo u nove okvire postojanja. To znači aktivacija tri nivoa našeg mozga: neokorteksa, limbičkog mozga I malog mozga.

Ova sposobnost mozga naziva se neuroplastičnost.

Naš mozak za razmišljanje je neokorteks, to je spoljašnji deo mozga, najnoviji I najrazvijeniji deo mozga, naš moždani hardver. To je sedište našeg uma, našeg identiteta I ostalih viših moždanih funkcija. On nam omogućava da učimo, sećamo se, razmišljamo, kreiramo, pronalazimo, komuniciramo. Zahvaljujući njemu uključeni smo u spoljašnju realnost.

Limbički mozak, naš emocionalni odnosno hemijski mozak, putem hemijskih supstanci (neuropeptida), beleži novo emocionalno iskustvo koje je povezano sa informacijom iz neurokorteksa, na taj način ostaje hemijski potpis koji nam pomaže da upamtimo novo iskustvo, unuta rneuronske mreže. Emocije su krajnji proizvod iskustva (a novo iskustvo kreira novu I informaciju), koja putem novog osećanja šalje signal genima na nove načine. To je način kako emocije šalju signal telu, putem hemijskog zapisa da zabeleži događaj, to je zapravo novo iskustvo za naše telo.

Mali mozak je najaktivniji deo naše gmozga, centar za memoriju I sedište pod svesnog uma. Svaki neuron u malom mozgu ima sposobnost da napravi nove neuronske veze i do million novih komunikacija, da bi procesuirao ravnotežu,koordinaciju, svest o prostoru, odnosno o različitim delovima tela. Mali mozak takođe skladišti veštine, navike, uslovljena ponašanja koja su povezana sa emocionalnom reakcijom. Poseduje neverovatnu količinu memorije I lako skladišti različite informacije I programirana stanja uma I tela.

To je treća instance koja memoriše naše novo Neurohemijsko ja,čineći to novo postojanje delom naše gnovog podsvesnog programa. Tako nastaje novi memorisani program naše promene, našeg novog stanja postojanja.

Da bi naš um I naše telo bili u koherncij ineophodno je da budemo svesni naših misli, naših emocija I onoga što govorimo jer na osnovu tog programa dobijamo I povratne informacije. Tako polje kreira sve u našem životu.


VIBRATORNA MEDICINA
KONCEPTI ISCELJIVANJA TELA

Vibratorna medicina je termin koji se sve češće koristi u krugovima zapadne medicine koji se zalažu za holistički pristip- za koncept integrativne medicine

Ova medicina se naziva i Energetska medicina, Kvantna medicina ali većina stručnjaka smatra da je ime Vibratorna medicina najedekvatnije.

Vibratorna medicina je već sada medicina budućnosti.

U ovom trenutku savremena medicina prati tokove i razvoj nauke i tehnologije u smislu mogućnosti dijagnostike ali i lečenja postojećih bolesti.

Nikola Tesla je prvi uočio značaj prirodnog elektriciteta za zdravlje, električne talase VF i male snage koji su blagotvorni u isceljivanju i pokretanju mehanizma samoregulacije na nivou ćelije. 1890. god Tesla je uočio da je elektromagnetna ravnoteže u ćeliji preduslov za zdrav život. Ako ćeliju bombarduju talasi intenziteta koji su jači ili slabiji od njenog, dolazi do neravnoteže, ona počinje da ubrzava ili usporava svoj rad, počinje da greši u radu, odumire ili se nekontrolisano deli.

Tesla je u medicinske svrhe održao predavanja pred članovima Američkog instituta u Kolumbija koledžu u Njujorku, 1891. i 1892. god. Tema ovog predavanja bile su eksperimenti sa naizmeničnim strujama VF i njihova primena u medicini. Tom prilikom je pojasnio da VF struje prostiru po površini tela i da obavljaju njegovo površinsko zagrevanje, oni ne prodiru duboko pod kožu, ne remete rad srca i pluća. Prvi Teslini oscilatori su vremenom postali vrlo efikasni i popularni u Americi kao i u vodećim zemljama Evrope, koje su naučno ispitivale deistva ovoih struja i našli da su izrazito blagotvorne za lečenje raznih bolesti ali i vraćanje vitalnosti kod ljudi. Na prvom mestu su bile bolesti koštanog i lokomotornog sistema, upalni i degerativni procesi, hronične inhlamatorne i autoimunske bolesti, maligniteti. Odlične rezultate pokazali su i u lečenju psiholoških i mentalnih problema.

Tesla je prvi uočio postajanje torzionih polja ( vorteksi ) kao suptilnih energetskih fenomena , vrtložnog oblika.Nazivaju se još i aksiona, spinorna polja.Putuju mnogo većim brzinama od brzine svetlosti, utiču na biološke sisteme, kvarcne kristale, gravitaciju.Nazvani su I ne-hercijanskim talasima, pametnim talasima, koji indukuju rezonanti efekat na ćelijskoj membrane što dovodi do harmonizacije na nivou ćelije. Teslina torzina polja imaju lekovito deistvo na biološke sisteme i dovode do:

1.Harmonizacije rada bioenergetskih struktura (čakri, akupunkturnih kanala,aure), pospešuju ozdravljenje i deluju preventivno na sprečavanje nastanka bolesti,

2. Podspešuju transfer informacija na mentalnom, emotivnom, spiritualnom segmentu kao I na nivo fizičkog bića. Deluju podsticajno na podsvesne nivoe čoveka ( emocija, intuicija), što je izuzetno važno za harmonizaciju celog sistema našeg bića. To je zapravo holistički pristup u isceljivanju.

3.Ubijaju patogene-mikroorganizme

4. Pomažu zdravim ćelijama u tkivima inficiranim virusima i bakterijama

5.Energiziju vodu , potpomažu kristalizaciju molekula vode

6. Stimulišu pokidane DNK-lance da se rekonstruišu , stimulišu organizam da uskladi svoju vibraciju sa energetskim spektrom planete Zemlje.

U Evropi su mnogi poznati naučnici tog vremena postigli veliki uspeh sa Teslinim strujama , Arsen de Arsonval ( lekar i fizičar), Džordž Lahovski, američki lekar i naučnik Rojal Rejmond Rajf, akademik Blondel, nemački lekar Marse Fluge. Svi oni, bili su na izvoru teorije ćeliske oscilacije, pozitivnog uticaja rezonantnih efekata električnog polja na obnovu vitalnog potencijala ćeliske membrane.

Monel je u svojoj knjizi naveo mnoge protokole i načine lečenja kao i niz klinika u Americi i Evropi koje su naučno ispitivale deistvo ovih struja.

U današnje vreme posebnu pažnju privlače naučni radovi ruskog akademika dr. Petra Garjajeva i saradnika, za koga kažu da je osnivač novog pravca u genetici, Lingvističko Talasne genetike. Garjajev je na potpun nov način sagledao postojanje molekule DNK kao živog organizma, koji ima svoju inteligenciju, svoj svetlosni i zvučni kod . Molekul DNK se ponaša kao antena koja reaguje na elektromagnete-zvučne talase iz okruženja i po tim informacijama se i ponaša, šaljući genomu elektromagnetni-zvučni informacioni kod . Na taj način se ćeliji prenosi informacija o zdravlju. Zato dr Garjajev i kaže da bolesti ne postoje, postoje ćelije sa informacijom o zdravlju i ćelije koje nemaju tu informaciju. Ovo je način kako preneti, odnosno kako probuditi uspavnu memoriju o vitalnosti unutar ćelije.

Aparat MMGM objedinjuje Teslinu i Garjajevu tehnologiju, koje se medjusobno se dopunjuju i povećavaju deistvo jednih na druge. Aparat sadrži Teslin kalem koji indukuje torzione talase (ne-hercijanski talasi) i kvantno polje Garjeva uz korišćenje i zvučne matrice koja nosi memorisane kodove( torzioni , spinorni zapis u formatu zvuka), koji predstavljaju kvantni lek. Ovaj zvuk odgovara frekvenci zvuka ljudske reči. Beleži se u mp3 formatu, može se slušati preko lap topa ili mobilnog telefona. Ovakav vibratorni zvuk pomaže ćeliji da kod dužeg slušanja, da se seti svoje primarne informacije o vitalnosti i zdravlju.Postepeno se bolesna ćelija prevodi na frekfenciju zdravlja. Slušanje matrice je lek. Ovakve ponovljene kodove telo je sposobno da pamti dugo. Aparat indukuje Tesline vortekse ( lekovita polja ) koja stvaraju uslove za efekat samoregulacije i harmonizacije na nivou ćeliske membrane, što praktično dovodo do ozdravljenja. Upotreba rezonantnog efekta modulatora MMGM ( Garjajevog aparata) dovodi do normalizacije rada svake ćelije I organa. Potencijal ćeliske membrane se popravlja, oslabljene ćelije se ponovo pune . Pokreće se imunski system, ćelije pokreću energetsko informacione procese što dovodi do opravka organizma u celini.

Terapija modulatorom MMGM je potpuno bezbedna, bezbolna bez neželjenih efekata (treba napomenuti individualnu reakciju svakog organizma, tranzitorne hipertenzije se ponekad jave , brzo se gube). Efekti modulatora pored toga što utiču na lečenje mnogih bolesti, ublažavaju bolove i imaju profilaktički efekat, može se koristiti I kod zdravih osoba.

Važnu ulogu u ovom mehanizmu ima i sposobnost našeg organizma da se regeneriše (obnavlja).

Naše ćelije imaju memoriju i kod za isceljivanje, kod žena na osam godina, kod muškaraca na sedam godina.

Bolest treba shvatiti ne samo kao medicinski šifrovani dokument, već je treba sagledavati sa šire platforme kao blokadu koja postoji na našem fizičkom, somatskom telu a koja je nastala nakon duže neravnoteže u našim unutrašnjim podsvesnim programima. Telo je uvek poligon koji pokazuje konflikte unutar našeg unutrašnjeg bića.

Dr Valentina Jakovljevic


E-Lybra


Kvantni biorezonantni sistem koji je dijagnostički i terapijski. Spada u jedan od najsavremenijih aparata iz ove oblasti u svetu. Baza podataka sadrži na stotine hiljade informacija. Skeniranje i analiza se vrše preko DNK uzorka (biološki materijal) koji se uzme pre tretmana. Skeniranje, dijagnostika se obavlja automatski i koristi oko 222 kategorije u glavnoj analizi i balansiranju.


Ovaj sistem raspolaže sa preko 360 000 informacija koje pokazuju stanje našeg organizma.


Može da detektuje 11 500 bakterija, nekoliko stotina parazita i veliki broj virusa.
Detektuje preko 424 tumor markera.


Sistem radi na balansiranju našeg suptilnog energetskog tela (eterično, emocionalno, mentalno), procena energetskog (vitalnog stanja) našeg tela, kao i psihološka procena su važni segmenti u radu ovog sistema. Informacije koje se dobiju tokom ove procene koriste se u generalnom balansiranju i radu na primarnom uzroku problema.


Tokom tretmana oformi se energetski čip ( sa snimljenom terapijom) koju osoba nastavi da nosi i nakon tretmana. Posebne prednosti ovog sistema su rad na daljinu što je posebno važno kod osoba koje nisu lako pokretljive ili ako se radi o hroničnim progresivnim bolestima.


Lekarska podršaka prisutna je sve vreme.


e-lybra je impresivan kvantni sistem koji na holistički način pristupa našem isceljenu.


Zakažite vaš pregled
+38163 84 40 352

Kvantni biorezonantni sistem E-LybraTelefon Savetovališta: 063/84-40-352 - Samo za zakazivanje


Ukupno: 2906   Danas: 21   Juče: 125

© Autentik.net Jagodina Pomoravlje Šumadija Beograd Srbija